بازرگانی پتروشیمی

تاریخچه شرکت:


شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1369 به عنوان یک شرکت مستقل و تخصصی در عملیات بازرگانی تاسیس شد. به منظور توسعه فعالیتهای بازاریابی، شرکت بازرگانی پتروشیمی به تاسیس شرکت ها و دفاتر خارجی در انگلستان ، آلمان ، چین ، سنگاپور ، هند ، امارات متحده عربی ، کره جنوبی و ترکیه مبادرت نموده است. صادرات و فروش داخلی محصولات مختلف پتروشیمی از ویژگی های منحصر به فرد شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده به نحوی که این شرکت یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکتهای فعال در زمینه تجارت محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه میباشد.

 


چشم انداز:


ارتقاء هر چه بیشتر سطح کیفی شرکت در جایگاههای بین المللی و...

محصولات